dinsdag 5 november 2013

1943 - 1945: Verloren jaar

Als jongeman van 18 jaar, die in 1943 voor zijn eindexamen was geslaagd, was ik verplicht als arbeider voor de industrie te gaan werken in het land van de Duitse bezetter. Er waren manieren om daaraan te ontkomen. Een enkeling volgde een cursus elektrisch lassen; ik schreef me met een groep van acht bĂȘta afgestudeerden in voor het eindexamenjaar van de gymnasium alfa opleiding. Het was een intelligent groepje dat geen moeite had met nieuwe auteurs in Latijn en Grieks zoals Tacitus en Plato. Van de wis- en natuurkunde-leraar kregen we extra lessen waarmee we in de hogere algebra en kwantum-fysica werden ingevoerd. In dat jaar hebben we ook een interscholair orkest opgericht met de naam Arion. Het repeteerde bij ons thuis aan de Insulindelaan onder leiding van de geschiedenisleraar Evert Koning. Of het nog tot een uitvoering is gekomen weet ik niet meer.

Na het alfa eindexamen in 1944 waren de oorlog en de bezetting nog niet afgelopen. Ik kon tegen kost en inwoning een boer op een gemengd bedrijf in Bergum (Fr) helpen met maaien, hooien, rogge oogsten en mest verplaatsen. Teruggekeerd in Hilversum moest ik me schuil houden voor de naar jongemannen zoekende bezetter. Er begonnen twee hongerige jaren, die voor een groot deel verloren tijd waren.
Mijn plan geneeskunde te gaan studeren was in Utrecht bekend, hoewel de universiteit gesloten was. Er was een clandestiene organisatie die, met een als vrouw verklede koerier, mij lesmateriaal bezorgde voor de medische propaedeuse. Er kwam zelfs een docent naar Hilversum om enkele tentamens af te nemen. Toen in 1945 het onderwijs weer werd opgestart, kon ik eind oktober het 1e deel van het  candidaatsexamen afleggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten