donderdag 28 november 2013

1959: Studiereis door Europa, vestiging in Utrecht

Promoveren, afsluiten van het assistentschap voor de KNO specialisatie, trouwen en op studiereis door Europa. Zo begon 1959. Door de Wereld Gezondheids Organisatie was de noodzaak onderkend om een medisch superspecialisme in stem- spraak- en taalstoornissen te creëren, en een verzoek om dat financieel mogelijk te maken was ingewilligd. In een half jaar tijd hebben we bezoeken gebracht , variërend van een week tot een maand, aan centra in Kopenhagen, Göteborg, Marburg, Wenen, Parijs, Bordeaux en Oxford. De Tour is geeindigd met een internationaal congres voor Logopedie en Foniatrie in Londen. Ook voor echtgenote Tiete was de reis verrijkend wegens de nieuwe ervaringen, opgedaan bij haar collega's logopedisten in al die centra.
Teruggekeerd in Utrecht wachtte ons een ruime woning aan de mooie Emmalaan en een aanstelling als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de nieuwe hoogleraar Gerlings (keel- neus- oorheelkunde). In de net nieuw gebouwde kliniek op het AZU-terrein aan de Catharijnesingel  was het gehele sousterrain bestemd voor experimentele ruimten en werkplaatsen voor de audiologie en het evenwichtsonderzoek (vestibulologie). De lector Jaap Groen die dit alles had ontworpen stelde royaal kamers ter beschikking voor foniatrisch spreekuur en behandeling door de logopedist(en).
Tijdens onze Europa-reis had ik drie keer een verslag gestuurd naar de redactie van het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, die ze als Reisverslagen heeft gepubliceerd. Toen wij in September 1959 onze deuren openden voor patienten kwamen ze uit alle windstreken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten