woensdag 6 november 2013

1945 - 1953: Van broodpap naar examenborrel

De universiteit was een paar jaar gesloten geweest, en zo had zich een stuwmeer gevormd van studenten van de jaargangen 1943-1945. Het was een gedrang in de collegezalen en op de practica. Toch bewaar ik heel goede herinneringen aan de naoorlogse tijd waarin je alle kansen kreeg je te ontwikkelen. Met dankbaarheid denk ik terug aan het broodpap ontbijt (met volle melk gemaakt!) dat in het Zoölogisch Lab. voor ons klaar stond in de eerste dagen. Wij waren zo vermagerd.
Er was een ideëele stroming die wilde voorkomen dat het studentenleven weer in de oude verzuiling zou  vervallen. Daarom werd het Universiteitshuis opgericht dat, naast de bestaande corpora, diensten (vergaderruimten, maaltijden) zou aanbieden, ook aan hen die geen lid van een vereniging waren. Ik heb daar geregeld gebruik van gemaakt voor bijeenkomsten van de Studentenvereniging op Humanistische Grondslag, die we met een groep gelijkgestemden hadden opgericht naar het voorbeeld van de TU Delft (Harald Grabowsky) en de UvA (Joost van den Bergh). Als lid van het Utrechts Studenten Corps werd ik ook afgevaardigd als medebestuurder van het  Universiteitshuis. Enige jaren lang heb ik als cellist deel uitgemaakt van het Utrechts Studenten Concert dat repeteerde in de sociëteit aan het Janskerkhof, en van het USKO, dat o.l.v. Hans Brandts Buys in het Uhuis oefende.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten